11 Temmuz 2014 Cuma

ELEŞTİRİ KİTABIM NE ÂLEMDE?

Şiir eleştirilerimi içeren yeni kitabım hazır. Pazartesi günü yayınevine gidiyor. Eylülün 1’inden itibaren ilgilisine, okuruna ulaşacak. On beş yıllık bir zamana yayılan eleştiri mantığımda zamanla çok çeşitlenme, gelişme olmuş, bugün toplama baktığımda bunu görebiliyorum. Fakat şiiri odağa koymam, hep şiir perspektifinden bakışım değişmemiş, şairin kimliği ne olursa olsun, şiir dışı verileri her zaman değerlendirmeye alsam da şiiri şiir yapan temel veriye sadık kalmışım. 
Bu kitap beni olağan dışı şekilde heyecanlandırdı, hazırlık safhası da genişti; süreçte eleştiri üzerine yeniden düşünmeye vaktim oldu. Bu düşüncelerin sonucu olarak kitabın devamı niteliğindeki 2. cildin projesini de oluşturmaya başladım. Onun bir kısmını da peyderpey dergilerde takdim edeceğim.  
Şair şair ayrılmış kısımlarda yer alan şiir eleştirilerinin yanında edebiyat hurafelerini ve güncel eleştirilerimi de koymak istiyordum; fakat 40 yazılık toplam kendi içinde bir mantık oluşturunca ve hacmi de 400 sayfaya ulaşınca, hurafeler dışarıda kaldı. Onlarla birlikte “gayya kuyusunda şiirle kalınız” yazım gibi zamanına şahit olan ve ışık tutan yazılar bundan sonraki kitabın içeriğine daha uygun hale geldi. Neo-garipçi vb.lerinin yakın ufuklarına dair yeni yazılarla birlikte, güncel yazılar ve şimdi yazmakta olduğum bölümlerle yeni bir kitap oluşuyor. Oluşan yeni şiir kuşaklarını da eleştireceğim, değerlendireceğim bölümlerle birlikte bir tür “ilga” kitabı da tezgâha girmiş oldu böylece. Onu şimdilik bir kenara bırakalım.

Kitaba çok anlamlı katkıları olan dostlarım oldu, onların sayesinde yaptığımı daha net görebildim. Ne kadar fark edilir, bugün kim neyi ne kadar fark edebiliyor, kimin fark edişi ne kadar önemli olabilir vb. sorulara karşın, edebiyat eleştirisine şiir odaklı bir anlayışı getirmekten dolayı sevinçliyim. Kitabın adı netleşti. Şu an sunuşu yazıyorum. Kapak görseli hazırlanıyor; içeride yer alacak çizimlerin atölye çalışması sürüyor, son birkaç portre ve görsel iş kaldı. Birkaç güne netleşen bilgileri yeniden paylaşacağım.