17 Aralık 2015 Perşembe

ZAHMETE DEĞMİŞ


Aşağıdaki alıntı Cevdet Karal'a ait. Karal  Yedi İklim dergisinde şiir kitabına dair kendisiyle yapılan söyleşide Mehmet Özger'i yanıtlarken Çoksesli Şiir'den bahsetmiş. 
Aklıma şu soruları getiren bir yanıt oldu: Niye kuramsal çalışmalar, meşruiyet arayışı olarak nitelendirilmeli? Dile gelmemiş bir gayrimeşruluk durumu mu var? 
Kaynak: Yedi İklim, sayı 309, Aralık 2015